VVEM verwerpt uitspraken minister Grapperhaus

11 juli 2019

In een interview met De Telegraaf, heeft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gepleit voor minder festivals om op die manier meer grip op drugscontrole te krijgen. Als branchevereniging voor evenementenmakers, vindt de VVEM dat de uitspraken van de minister te kort door de bocht gaan. Hier sluit de VNPF zich bij aan.

Het zijn namelijk de festivals zelf die de controles aan de poort regelen en betalen. Veel festivalorganisatoren merken bovendien dat zodra een bezoeker wordt gepakt met drugs in het bezit, zowel politie als OM niets met deze gevallen kan of wil doen.

 

Samen met de politie staan de organisatoren wel scherp op het aanpakken van dealers op of rond een evenemententerrein. Waarbij gezegd dient te worden dat landelijk gezien de meeste politie-inzet niet naar festivals gaat, maar naar evenementen die door niet-commerciële organisatoren worden georganiseerd. Denk aan Sinterklaas-intochten, 4 en 5 mei-vieringen, bezoek van leden van het koninklijk huis et cetera. Minder festivals zal dus niet per definitie meer beschikbare politie betekenen. Bovendien gaat de minister niet over het aantal festivals in Nederland. De Nederlandse evenementen zijn een samenwerking van enthousiaste organisatoren die hun nek durven uit te steken en het bevoegd gezag: de burgemeester, die over de vergunning gaat. Hier heeft – en dit is in navolging van de uitspraken van de minister inmiddels bevestigd door het ministerie – de landelijke overheid geen gezag over.

 

De VVEM vindt het uitermate storend dat een gezonde en hardwerkende branche op deze manier door de minister wordt weggezet als bron voor maatschappelijke en criminele problemen. Het aanmerken van festivals als bron of oorzaak van drugsoverlast en -criminaliteit door de minister, vindt de VVEM derhalve een vreemde conclusie. Drugsgebruik is een maatschappelijk probleem dat van buiten de poorten een evenemententerrein op kan komen, niet andersom. De daadwerkelijke bron is het grote aantal drugslaboratoria in het land. Daar ligt kennelijk wel focus op, maar op het gebied van bestrijding daarvan gebeurt ogenschijnlijk vrij weinig. De brancheorganisatie vindt dat de minister zijn verantwoordelijkheid hieromtrent dient te nemen en deze problematiek bij de bron moet aanpakken, niet de symptomen bestrijden met symboolpolitiek.