Bron

Cultuur en Ondernemen

Waarom is een aftreedrooster belangrijk volgens de Governance Code Cultuur?

13 april 2023

Volgens de Code is het nodig om af en toe nieuwe mensen binnen te halen. Verandering in bestuur en toezicht brengt ook weer een frisse blik.

Daarnaast moet je ervoor waken dat leden van het bestuur vergroeid raken met de organisatie waardoor hun onafhankelijkheid in het gedrang kan komen. Een goed aftreedrooster waarborgt de continuïteit in bestuur om te zorgen dat kennis in huis blijft, en voorkomt dat er op een bepaald moment de helft (of meer) van het bestuur gelijktijdig aftreedt.

Klik hier om meer te lezen over het opstellen van een goed aftreedrooster.