WAB en de transitievergoeding 31 mei 2019

25 juni 2019

Nu de Wet arbeidsmarkt in balans door de Eerste Kamer is, komt er een flinke verandering voor de transitievergoeding aan. Ook krijgen werkgevers soms recht op compensatie voor deze vergoeding. Wat zijn de veranderingen en wat betekenen ze voor de salarisprofessional? Salarisnet zocht het uit.

Zo gaat het nu

Momenteel betaalt een werkgever bij ontslag van een medewerker vaak een transitievergoeding. Alleen als de arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar of als de overeenkomst op initiatief van de medewerker eindigt is geen vergoeding verschuldigd. De transitievergoeding wordt berekend op basis van de volledig gewerkte halve jaren. De eerste 10 jaar tellen elk voor 1/6e van een bruto maandsalaris, elk volgend jaar telt voor 1/4e van een bruto maandsalaris.

Zo gaat het straks

Zodra de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking treedt, verandert dit. Dan hebben alle medewerkers recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst eindigt. De referteperiode van twee jaar verdwijnt dus. Ook komt er een nieuwe rekenmethode voor de transitievergoeding. De vergoeding wordt berekend op basis van de dagen die de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en er wordt niet meer afgerond op halve jaren. Zelfs als de werkgever tijdens de proeftijd opzegt, is een transitievergoeding verschuldigd. De regel dat dienstjaren hoger dan 10 jaar gelden voor 1/4e bruto maandsalaris vervalt. Die jaren tellen voortaan ook gewoon voor 1/6e.

Lees hier het volledige artikel.