WAB stelt eisen aan pensioen van payrollwerknemers

28 februari 2019

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt dat payrollwerknemers vanaf 2020 recht hebben op een adequate pensioenregeling. In lagere regelgeving is verder uitgewerkt wanneer een pensioenregeling ‘adequaat’ is.

Onder de WAB behoort een payrollwerknemer een adequate pensioenregeling te krijgen als deze ook geregeld is voor vergelijkbare werknemers van de inlenende werkgever of in de betreffende sector. De pensioenregeling is in ieder geval passend als de payrollwerknemer deelneemt aan de pensioenregeling van de inlener. 
Neemt de payrollwerknemer niet deel aan deze pensioenregeling van de inlener, dan zullen er vaste voorwaarden gelden voor de pensioenregeling van de payrollwerkgever zelf. Die worden opgenomen in het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs. De voorwaarden zijn onlangs gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Tot en met 16 maart kan iedereen hierop reageren.

Minimumvoorwaarden voor pensioenregeling

Als de payrollwerknemer niet deelneemt aan de pensioenregeling van de inlener, moet de basispensioenregeling die de payrollwerkgever voor hem afsluit (mogelijk geregeld via de sociale partners in de payrollbranche) aan drie minimumvoorwaarden voldoen:

  • Er mag geen sprake zijn van een wachttijd of drempelperiode voordat de opbouw van het ouderdomspensioen begint.
  • De pensioenregeling moet – naast een ouderdomspensioen – ook een voorziening bevatten voor een nabestaandenpensioen.
  • De premie die ten laste van de werkgever komt, is ten minste gelijk aan de gemiddelde werkgeverspremie bij Nederlandse pensioenfondsen.

De kosten van de pensioenregeling komen voor rekening van de payrollbureaus, maar zij kunnen er natuurlijk voor kiezen om de kosten door te rekenen aan de inlenende werkgevers.

Lees hier het volledige artikel.