Wanneer is ziekteverzuim een grond voor ontslag?

9 april 2019

Vrijwel elke onderneming krijgt er mee te maken: zieke werknemers. Maar wat als de werknemer zich heel vaak ziekmeldt en een frequent verzuimgesprek geen oplossing biedt? Een onderneming, zeker als die wat kleiner is, kan daar flink onder lijden. Is dat dan mogelijk grond voor ontslag? Ja, maar alleen als dat ‘onaanvaardbare gevolgen’ heeft voor de bedrijfsvoering.

Het Burgerlijk Wetboek gaat in artikel 7:669 in op mogelijke ontslaggronden. Een daarvan is: ‘het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, mits het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer en aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht.’

Ziekteverzuim als ontslaggrond

De wetgever noemt hier dus een aantal voorwaarden:

  1. Er moet regelmaat zijn in de ziekmeldingen. Het is voor de werkgever dus zaak om goed bij te houden hoe vaak er wordt verzuimd.
  2. Als gevolg van die ziekmelding moet de ‘bedongen’ arbeid niet kunnen worden verricht. De werkgever moet dus goed vastleggen wat het takenpakket is van de werknemer.
  3. Er moeten ‘onaarvaardbare gevolgen’ ontstaan. Dat kan zijn in de vorm van overwerkende collega’s, maar ook economische schade of reputatie-schade. Leg in elk geval goed vast wat er mis liep door de ziekmelding. Moesten opdrachten worden uitgesteld? Werkten mensen over? Ook dit moet worden vastgelegd.
  4. De ziekmelding mag geen gevolg zijn van ‘onvoldoende zorg van de werknemer’. Als de ziekmelding het gevolg is van een te hoge werklast, blootstelling aan schadelijke stoffen of iets anders waar de werkgever zorg voor moet dragen, vormt de ziekmelding geen grond voor ontslag. Maar let op: dit moet worden vastgesteld door een onafhankelijke partij. De werkgever kan de werknemer niet dwingen te vertellen waarom hij of zij zich ziekmeldt.
  5. Er moet geen zicht zijn op een herstel binnen 26 weken. Als de ziekmelding een gevolg is van een fysieke beperking, laat dit zich vaak duidelijker vaststellen dan een psychische kwaal. Daarom is het des te belangrijker een duidelijke prognose te vragen aan de bedrijfsarts.
  6. Het werk kan niet in aangepaste vorm worden verricht. Een stratenmaker kan zijn werk natuurlijk niet vanuit huis doen, maar wellicht zijn er wel manieren om de fysieke belasting te verminderen. Een arbo-arts kan hier vaak suggesties voor aandragen.

Lees hier het volledige artikel.