Wat aandachtspunten m.b.t. steunmaatregelen voor de komende tijd.

28 oktober 2021

Wat aandachtspunten voor de komende tijd met betrekking tot TVL Q3, NOW, TRSEC, ATE, Compensatieregeling 75% en de VLN.

  1. TVL Q3
  2. NOW
  3. TRSEC
  4. ATE
  5. Compensatieregeling 75%
  6. VLN

Ad 1 TVL Q3
Morgen, 29 oktober 2021 is de uiterste aanvraagdatum voor de coronaregeling TVL Q3 is De datum is met 3 dagen verlengd.

Ad 2 NOW
Vraag uiterlijk 31 oktober 2021 een definitieve berekening aan.

Ad 3 TRSEC
In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De regeling geldt voor zakelijke, sport- en publieksevenementen. De regeling compenseert organisatoren voor gemaakte kosten. Deze regeling loopt door tot het einde van 2021. Aanvankelijk bestond de compensatie voor 80% uit een gift en voor 20% uit een lening. Met ingang van 9 juli is dit gewijzigd in een 100% gift voor evenementen, die zouden plaatsvinden tot 25 september maar door de overheidsmaatregelen niet door konden gaan. Deze verruiming is inmiddels goedgekeurd. Wijzigingen gaan dus door en worden waarschijnlijk deze week gepubliceerd.

Ad 4 ATE
Naast de garantieregeling is een aanvullende tegemoetkoming voor evenementen (ATE) toegezegd, met een budget van € 120 miljoen. De ATE is bedoeld voor evenementen die door de evenementenverboden niet konden doorgaan en niet voldeden aan de voorwaarden van de TRSEC. Dit betreft zowel grote, professioneel georganiseerde evenementen als kleinere, lokale evenementen. De ATE kent een minimumbedrag van € 2.500 voor gemaakte kosten. De ATE zal deze week in een Kamerbrief worden toegelicht. De regeling zal toch door RVO worden uitgevoerd.

Ad 5 Compensatieregeling 75%
De suppletieregeling vanwege de 75% beperking wordt ook komende week aangekondigd. Aanvragen zullen half november ingediend kunnen worden.

Ad 6 VLN
Zoals eerder gemeld zal de VLN-regeling vanaf ongeveer half november aangevraagd kunnen worden.