Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor de popsector?

29 september 2020

Maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om het te snel stijgende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De maatregelen raken ook de popsector.

De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.
De intentie is dat de activiteiten, weliswaar met inachtneming van de nieuwe beperkingen, grotendeels doorgaan. Er wordt in samenwerking met allerlei brancheverenigingen en koeples in de cultuur gewerkt aan een soort collectieve ontheffing voor de culturele sector. Zie hier een eerste oproep daartoe. 

Wat is er nu bekend? 
Aan de hand van het bericht van de Rijksoverheid melden wij hier wat wij nu al weten met betrekking tot de popsector:

  • Als algemene landelijke regel geldt voor binnen een maximum van 30 personen per ruimte en voor buiten (indien er geen continue doorstroming is) van 40 personen. In een culturele instelling kunnen zich meerdere ruimtes bevinden.
  • Voor de beperking van maximaal 30 personen binnen geldt dat de Veiligheidsregio’s ontheffing kunnen verlenen voor panden van groot belang. 
  • Wij hebben in samenspraak met de gehele culturele sector de Veiligheidsregio’s aanbevolen om ‘van groot belang’ op te vatten als:
  1. Er vinden activiteiten plaats met een cultureel karakter.
  2. Er geldt een coronaprotocol dat zorgvuldig wordt nageleefd.
  3. Er zijn ruimtes die groot genoeg zijn om meer dan 30 mensen op 1,5 meter afstand te ontvangen en te placeren.
  • Wij raden VNPF-leden  dan ook aan om direct contact op te nemen met de contactpersoon bij de gemeente en te verwijzen naar het in gebruik zijnde protocol, om deze ontheffing zo snel mogelijk te kunnen krijgen. 
  • Voor zakelijke evenementen binnen culturele instellingen blijft het maximale aantal personen 30.
  • Eet- en drinkgelegenheden, ook binnen culturele instellingen, hebben tot 21.00 inloop en sluiten om 22.00 uur. Zij zijn verplicht bezoekers te vragen zich te registreren.
  • Een gezelschap mag niet groter zijn dan 4 personen. Belangrijke uitzondering hierop zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Een gezelschap onderweg op tournee hoort daar ook bij.