Bron

AWVN.nl

Wat gaat er gebeuren met het minimum(uur)loon?

12 oktober 2023

Het wettelijk minimumloon stijgt vanaf 1 januari 2024 met 3,75 procent.

De verhoging is op basis van de halfjaarlijkse indexatie, waarbij het minimumloon automatisch meestijgt met de cao-lonen. In de praktijk bedraagt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder straks 13,27 euro per uur. Daarnaast introduceert het kabinet op 1 januari ook een nieuwe wet voor het minimumuurloon.

Naast de al geplande wijzigingen wordt er in Den Haag ook gesproken over een extra eenmalige stijging van het minimumloon in juli 2024. Kortom: er zijn genoeg veranderingen aanstaande. AWVN zet in dit bericht alle (voorgestelde) wijzigingen en gevolgen voor werkgevers op een rij.

Minimumloon met 3,75 procent omhoog

Alle werkgevers in Nederland kunnen de datum 1 januari 2024 met een rode stift omcirkelen in de agenda. Zowel de stijging van het minimumloon met 3,75 procent als de invoering van het minimumuurloon hebben gevolgen voor arbeidscontracten, salarisadministraties en cao’s. Het is daarom belangrijk om alle loonzaken voor de start van het nieuwe jaar goed op orde te hebben.

Een extra stijging van het wettelijk minimumloon (WML) met 1,2 procent?

Politiek Den Haag wil de koopkracht van lage inkomens beschermen tegen de sterke inflatie. GroenLinks-PvdA, D66 en ChristenUnie hebben daarom een voorstel gedaan om het minimumloon eenmalig extra te verhogen met 1,2 procent. De extra stijging zou vanaf 1 juli 2024 doorgevoerd moeten worden. Het is nog niet zeker of het plan wordt doorgezet, maar het onderwerp staat wel prominent op de politieke agenda.

Eén wettelijk minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe wet voor het minimumuurloon van kracht. Dankzij de nieuwe wet hebben alle werknemers in Nederland straks recht op hetzelfde minimumuurloon. Het minimumuurloon wordt voortaan vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek. Werknemers met het minimumloon krijgen daardoor een maandloon op basis van het aantal gewerkte uren. Alle verschillen tussen minimum dag-, week-, en maandlonen verdwijnen.

De nieuwe wet heeft vooral als doel om het beloningsysteem eerlijker te maken. Nu komt het bijvoorbeeld nog vaak voor dat minimumloonverdieners die 40 uur werken per uur minder loon krijgen dan collega’s die 36 uur werken. Door één uniform minimumuurloon aan te bieden levert (extra) werk dus meer op.

Wat moet u als werkgever doen?

Voor u als werkgever is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de veranderingen die vanaf 2024 van kracht zijn. Om hierbij te helpen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 opgesteld. Ook AWVN helpt u graag op weg. Bekijk onze pagina over het wettelijk minimumloon voor de meest actuele informatie.

Minimumuurloon: wat verandert er in 2024?

  • Er komt één uniform minimumuurloon voor alle werknemers in Nederland
  • Minimumuurloon wordt vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek
  • Alle eerder voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen vervallen
  • Het minimumloon gaat met 3,75 procent omhoog en bedraagt 13,27 euro per uur
  • De Tweede Kamer is in gesprek over een extra eenmalige verhoging van het minimumloon met 1,2 procent in juli 2024