Wat is cultureel vermogen?

23 augustus 2018

Hoe geven we cultuureducatie en -participatie een integrale plek in onze samenleving? Vier directeuren reflecteren op de nieuwe woorden die we nodig hebben om deze vraag te kunnen beantwoorden. 

Het doel van de auteurs is om het gesprek over de inrichting van cultuureducatie in het land verder te helpen. De publicatie wil een begin geven voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal voor professionals die werken in de cultuureducatie en -participatie. Het is een publicatie die niet af is; die wil motiveren om de lezer aan het denken te zetten.

De visie van de vier directeuren en tevens schrijvers van de publicatie ‘cultureel vermogen’ is dat een persoon culturele vermogens nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In de publicatie concluderen zij dat het verzorgen van beschikbaarheid van cultureel vermogen voor alle jonge mensen van belang is in de huidige samenleving.