Wat is de KIA?

15 februari 2022

Nee, in dit geval geen Zuid Koreaans automerk, maar de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kortweg KIA genoemd. 

Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, kun je gebruikmaken van de KIA. Deze aftrek geeft jullie organisatie financiële voordelen.

Wat moet je weten als je gebruik wilt maken van de KIA?
De KIA is een aftrek waarmee je je jaarwinst kunt drukken. Je kunt deze aftrek benutten als je investeert in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de KIA. Het bedrag dat je kunt aftrekken van de winst is afhankelijk van de hoogte van je investeringen per boekjaar.

Investeringsbedragen voor de KIA
Zoals de naam al zegt, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedoeld om kleine en middelgrote ondernemers tegemoet te komen. Daarom profiteer je het meest van de aftrek wanneer het om relatief kleine bedragen gaat. Hoe groter je totale investeringsbedrag, hoe minder aftrek je krijgt. Dat zie je terug in onderstaande tabellen, met de KIA voor 2022 en 2021.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022 

INVESTERINGSBEDRAG AFTREK
< € 2400 0 %
€ 2.401 t/m € 59.939 28 % van het investeringsbedrag.
€ 59.940 t/m € 110.998 € 16.784
€ 110.999 t/m € 332.994 € 16.784 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag dat boven € 110.999 uitkomt
> € 332.994 0 %

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

 

INVESTERINGSBEDRAG AFTREK
< € 2400 0 %
€ 2.401 t/m € 59.170 28 % van het investeringsbedrag.
€ 59.170 t/m € 109.574 € 16.568
€ 109.574 t/m € 328.721 € 16.568 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag dat boven € 109.574 uitkomt
> € 328.721 0 %

Voorwaarden kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Natuurlijk moet je aan een aantal voorwaarden voldoen wil je in aanmerking kunnen komen voor de KIA. Een paar belangrijke om mee te kunnen doen aan deze regeling:

 • Jullie zijn een ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
 • Jullie organisatie is gevestigd in Nederland.
 • Jullie investeren in een of meerdere nieuwe of tweedehandse bedrijfsmiddelen voor je bedrijf
 • Het investeringsbedrag is minimaal € 2.401 per boekjaar
 • Minimale bedrag per investering is € 450

Desinvesteringsbijtelling
Stel jullie verkopen een bedrijfsmiddel met een waarde van meer dan € 2.400 binnen vijf jaar weer. Of je geeft het weg. In dat geval moet je rekening houden met desinvesteringsbijtelling: je moet een deel van de aftrek die je hebt genoten terugbetalen. Het bedrag dat je terug moet betalen is nooit hoger dan het bedrag van de gekregen aftrek.

Wanneer heb je geen recht op de KIA?
Veel bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar er is een aantal uitzonderingen. Je kunt de KIA niet gebruiken voor zaken als:

 • personenauto’s die niet bedoeld zijn voor beroepsvervoer;
 • woonhuizen;
 • effecten;
 • dieren;
 • vaartuigen die bedoeld zijn voor representatieve doeleinden;
 • grond;
 • vorderingen;
 • goodwill;
 • publiekrechtelijke vergunningen;
 • ook bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland komen niet in aanmerking.

KIA toepassen
Zaken waar je de KIA wel op kunt toepassen moeten minimaal € 450 exclusief btw hebben gekost. Als je geen recht hebt op btw-aftrek dan is het bedrag € 450 inclusief btw. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt niet voor goedkopere bedrijfsmiddelen. In totaal moet je in het boekjaar minimaal voor € 2.401 aan investeringen hebben gedaan om gebruik te kunnen maken van de KIA.

Tips
Als je handig gebruikmaakt van de KIA, kun je meer voordeel hebben. Bijvoorbeeld: je wilt investeren in een tablet voor je bedrijf. Misschien is het dan voordeliger om een iets duurder model te kopen, dus een van meer dan € 450,-. Dat model ‘doet mee’ voor de KIA. Of in plaats van bij verschillende bedrijven kantoorinventaris te kopen, kun je bij sommige bedrijven pakketten kopen, zodat je per investering toch boven de € 450 uitkomt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij verlies
De KIA verlaagt de winst of vergroot het verlies van een onderneming. Er kan dus ook gebruik worden gemaakt van de kleinschaligheidsinvesteringssaftrek in een verliesgevend jaar.

Andere regelingen voor investeringsaftrek
Naast de KIA zijn er andere regelingen voor investeringsaftrek. De belangrijkste zijn de Milieuinvesteringsaftrek (MIA), vaak gecombineerd met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Mede dankzij dit soort regelingen is investeren een stuk voordeliger.