Wat verandert er binnen de FPK regelingen in 2021?

30 november 2020

Volgend jaar gaat de beleidsperiode 2021-2024 in. De nieuwe beleidsperiode brengt bij het Fonds Podiumkunsten een aantal veranderingen met zich mee in de subsidieregelingen.

De wijzigingen op een rij:

 • De regeling internationale uitwisselingsprojecten wordt vervangen door de regeling internationale co-productie. 
  Binnenkort kunnen producerende instellingen – (muziek)theatergroep, ensemble of dansgroep, en festivals en podia – een aanvraag indienen voor een internationale co-productie. Deze regeling vervangt de huidige regeling internationale uitwisselingsprojecten en gaat van start in het voorjaar 2021.
   
 • Een nieuwe subsidie voor internationale promotie 
  In het voorjaar starten we met de regeling gericht op Internationale promotie. We gaan een call organiseren voor producerende instellingen die een bijdrage kunnen krijgen voor hun internationale activiteiten. De middelen zijn niet bedoeld voor producties, maar zijn gericht op netwerkvorming, promotie et cetera. Doel is dat instellingen gedurende langere tijd kunnen investeren in hun internationale positie.
   
 • Productiesubsidie, opdracht compositie en internationalisering: geen herhaalaanvragen bij afwijzing
  Vanaf 2021 vervalt bij de  productiesubsidie,  opdracht compositie of libretto en internationalisering de mogelijkheid om een afgewezen aanvraag opnieuw in te dienen. Door het sterk gegroeide aantal aanvragen dat een tweede keer werd ingediend, werd het aantal aanvragen dat direct de eerste keer wordt gehonoreerd lager. Dit geeft aanvragers extra werk en onzekerheid. Het Fonds gaat extra ondersteuning bieden aan onervaren aanvragers, om hen beter in staat te stellen in één keer een kansrijke aanvraag in te dienen. Conceptaanvragen voorleggen aan onze subsidieconsulenten vóór het indienen moedigen we aan. 
   
 • De regeling incidentele concerten popmuziek vervalt
  De afgelopen periode hebben we geconstateerd dat de kring van aanvragers waarvoor de regeling oorspronkelijk was bedoeld, steeds kleiner is geworden. Tegelijk is het aantal professionele poppodia dat het Fonds met de andere programmeringssubsidies ondersteunt flink gegroeid. Met ingang van 1 januari 2021 vervalt de regeling incidentele concerten popmuziek, en voegen we de middelen toe aan het budget voor de  Podiumstartregeling. Het geld blijft ten goede komen aan popmuziek. In de loop van 2021 zal het Fonds een geheel nieuwe Programmeringsregeling uitwerken, waar de ondersteuning van poppodia een onderdeel van is. 
   
 • Indiendata 2021
  Er zijn verschillende rondes per regeling.  Hier staat een overzicht van alle regelingen met de uiterste indiendata.
   
 • COVID-19 aanpassingen
  Naast deze aangescherpte regelingen hebben we de steunmaatregelen in het kader van COVID-19 aangepast om de komende tijd podiumkunstenaars zo goed mogelijk te ondersteunen. In januari 2021 volgt er meer info op onze website over de COVID-19 aanpassingen.