Wbtr: Tegenstrijdig belang

24 juni 2021

De Wbtr introduceert een (vernieuwd) tegenstrijdig-belangregeling voor stichtingen en verenigingen. De tegenstrijdig-belangregeling geldt per 1 juli 2021.

Moet je iets in de statuten regelen? Wie neemt het besluit bij een tegenstrijdig belang van een bestuurder? En hoe zit het bij de RvT?

Benieuwd wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang? Lees dan dit artikel. Bij het VNPF-bureau is een handreiking Wbtr op te vragen.

Wbtr gaat vóór op de statuten
De tegenstrijdig-belangregeling van de Wbtr treedt per 1 juli 2021 in werking en gaat vóór op een regeling in de statuten. Staat er geen tegenstrijdig-belangregeling in de statuten? Dan geldt vanaf 1 juli 2021 de Wbtr. Een verouderde tegenstrijdig-belangregeling in de statuten geldt vanaf 1 juli 2021 niet meer. Tip: voorkom verwarring door statuten aan te passen.

Wie neemt het besluit bij een tegenstrijdig belang?

Bestuur
Een bestuurder met een tegenstrijdig belang, mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming, aldus de Wbtr. Kan hierdoor geen bestuursbesluit worden genomen? Bijvoorbeeld omdat de vereiste meerderheid niet kan worden gehaald of alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben. In dat geval neemt de RvT het besluit. Is er geen RvT? Het bestuur van een stichting blijft dan bevoegd om te beslissen. Maar het bestuur moet in die situatie wel de overwegingen schriftelijk vastleggen (tenzij de statuten iets anders zeggen). Bij een vereniging gaat dit anders. De algemene vergadering neemt het besluit als de vereniging geen RvT heeft (tenzij er iets anders in de statuten staat).

RvT
De regeling geldt ook voor besluiten van de RvT. Een toezichthouder met een tegenstrijdig belang, mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, dan blijft de raad bevoegd om te beslissen. De raad moet de overwegingen van het besluit wel schriftelijk vastleggen (tenzij volgens de statuten iets anders geldt). Bij een vereniging neemt in dat geval niet de raad, maar de algemene vergadering het besluit (tenzij de statuten anders bepalen).