Webinar – Hoe circulaire festivals bijdragen aan klimaatdoelstellingen

8 februari 2022

Green Deal Circular Festivals (GDCF) organiseert donderdag 10 februari een online bijeenkomst met het thema 'Hoe circulaire festivals bijdragen aan klimaatdoelstellingen.'

Hierin delen leden van de GDCF-werkgroep en experts, denkers en doeners van binnen en buiten de festivalwereld hun ideeën over het circulair maken van de festivalbranche.

Ook jullie ideeën zijn welkom in deze Engelstalige sessie. Vertegenwoordigers van deelnemende festivals delen in deze bijeenkomst hun ervaringen en doelen met betrekking tot duurzaamheidsthema's als reizen, transport, energie, water, voedsel, plastic en grondstoffengebruik. 

Toekomstbestendige en circulaire festivalbranche
In oktober 2019 is GDCF van start gegaan, een initiatief onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. GDCF streeft naar een toekomstbestendige en circulaire festivalbranche. Er zijn inmiddels meer dan 20 (inter)nationale festivals aangesloten. De samenwerking is bijzonder, niet alleen vanwege de internationale aard, maar ook omdat de festivalsector hard getroffen is door de coronamaatregelen. Ondanks deze maatregelen blijven de deelnemende festivals innoveren. Ze werken samen, delen kennis en ontwikkelen oplossingen die afval en vervuiling tegengaan, het hergebruik van producten en materialen stimuleren en natuurlijke systemen vernieuwen. Het streven is om in 2025 een model te hebben voor een circulair festival.

Wereldwijde kennisdeling
Dankzij de samenwerking binnen deze Green Deal kunnen andere festivals, evenementen en steden de ontwikkelde kennis wereldwijd in de praktijk brengen. Zo dragen zij actief bij aan het grotere klimaatdoel: het terugdringen van de CO2-uitstoot. De website van Circulair Festivals vormt een centraal platform voor deelnemende en potentiële festivals en andere geïnteresseerden. Hier zijn informatie en nieuws te vinden over de festivalsector en de circulaire status van de festivals. Op de site staat ook een toolbox met interessante circulaire projecten. De laatste ontwikkelingen volgt u op de LinkedInpagina van Green Deal Circular Festivals. Aanmelden en meer informatie Voor aanmelden en meer informatie gaat u naar de aanmeldpagina. Let op: niet alleen het webinar, ook de website waar u zich aanmeldt is in het Engels.