Bron

MKB-Nederland

Webinar over nieuwe regels voor geluid in de Omgevingswet

1 november 2023

Alhoewel een meerderheid van de Eerste Kamer wil dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld, organiseert MKB Nederland toch een webinar over geluidsregels in de Omgevingswet.

Op 1 januari gaat mogelijk de Omgevingswet in. Vanaf dat moment wijzigen er ook nieuwe regels voor geluid. Een ‘geluidsaandachtsgebied’ vervangt bijvoorbeeld de geluidszone. Op termijn wordt er ook gewerkt met ‘geluidsproductieplafonds’ voor industrieterreinen. Ook de geluidnormen wijzigen.

Nieuwe termen zijn ‘standaardwaarde’ (was voorkeurswaarde) en ‘grenswaarde’ (was maximale ontheffingswaarde). Deze waarden zelf veranderen ook. Op industrieterreinen wordt niet meer gerekend met de eenheid dB(A)-etmaalwaarde, maar met de eenheid Lden.

Verder zal luchtvaartlawaai worden meegenomen bij het bepalen van het gecumuleerde geluid van o.a. woningen. En de ‘dove’ gevel wordt een ‘niet-geluidgevoelige gevel’. Deze kan worden toegepast wanneer de geluidbelasting boven de grenswaarde uitkomt.

MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren op donderdag 16 november van 10.00 tot 11.00 uur een webinar over de nieuwe regels, samen met geluidstechnisch bureau Peutz. Tijdens het webinar gaan deelnemers verder in op deze en andere belangrijke wijzigingen. Ook vragen over geluid onder de Omgevingswet  kunnen aan bod komen.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: secretariaatFYSIEK@vnoncw-mkb.nl