Week van de RI&E 21 tot en met 25 juni 2021

17 juni 2021

Het Steunpunt RI&E organiseert van 21 tot en met 25 juni de Week van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Arbodienstverleners, brancheorganisaties en opleiders organiseren in die week acties door het hele land om werkgevers te stimuleren aan de slag te gaan met de RI&E. Op 21 juni trapt de Week van de RI&E af met een online talkshow. Steunpunt RI&E, onderzoekers van TNO, een verzekeraar en het ministerie van SZW gaan in gesprek over waarom je een RI&E binnen jouw organisatie nodig hebt.

Meedoen? Meld je dan nu aan, dat kan hier.

Want wat doe je als er binnen jouw organisatie onder werknemers een coronabesmetting uitbreekt? Ben je daar dan op voorbereid? Weet je waar de arborisico’s zitten? En hoe pak je die dan aan? Een goede Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dan precies wat je nodig hebt.

Met een RI&E kun je in kaart brengen:

  • wat de arborisico’s binnen jouw organisatie zijn,
  • en welke maatregelen nodig zijn om deze aan te pakken.
  • Niet alleen in geval van een coronabesmetting, maar voor alle arborisico’s binnen jouw organisatie.

Waarom een RI&E?
Het doel van de RI&E en het plan van aanpak is om gezondheidsklachten en ongevallen door het werk te voorkomen. Een RI&E maakt zo een werkplek gezonder en veiliger. Een RI&E kan daarmee leiden tot minder ziekte, en tegelijkertijd tot meer werkplezier en meer productiviteit van werknemers. Een goede RI&E kan een waardevolle bijdrage leveren aan het succes van iedere organisatie.

Podiumrie
De PodiumRIE is een risico-inventarisatie-instrument dat is gemaakt door deskundigen uit ‘ons’ werkveld. Dit betekent dat het instrument gericht is op de risico’s en de werkzaamheden zoals deze in onze branche bekend zijn. Lees meer hier.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je andere tools dan de podiumrie om zelf een RI&E te maken? Ga naar het dossier RI&E

Arbocatalogus en de RI&E
Organisaties kunnen de oplossingen uit een arbocatalogus gebruiken bij het opstellen van de RI&E en voor het maken van het plan van aanpak. In onze branche is sprake van een branche-RI&E de oplossingen daarin zijn goedgekeurd door zowel sociale partners als de Inspectie SZW.

Als sector gaan we de tweede helft van 2021 gebruiken om alle sectorspecifieke branchecataologi te actualiseren. Waarschijnlijk worden alle onderwerpen (van versterkt geluid, tot werken op hoogte, tot psycho sociale belasting)  samengevoegd in één catalogus/