Wees beducht voor het civielrechtelijk bestuursverbod

22 juni 2021

Sinds 1 juli 2016 kan de rechter een bestuurder van een failliete rechtspersoon, verbieden om bestuurder te zijn. Dit is het nieuwe bestuursverbod.

Wat is een bestuursverbod
Het bestuursverbod is een maatregel met een toekomstgericht, preventief doel: malafide gebleken bestuurders kunnen tijdelijk geen rechtspersoon besturen. Daardoor kunnen ze geen gebruik maken van de beperkte aansprakelijkheid die een rechtspersoon biedt en zo ontkomen aan persoonlijke aansprakelijkheid.

Een bestuurder met een bestuursverbod mag bijvoorbeeld nog wel een eenmanszaak met persoonlijke aansprakelijkheid drijven of aandeelhouder zijn. Het bestuursverbod geldt voor maximaal 5 jaar en er kan een dwangsom aan worden verbonden. Het verbod wordt in het Handelsregister geregistreerd.

Wanneer dreigt een bestuursverbod?

De Faillissementswet noemt vijf gronden voor het opleggen van een bestuursverbod. Een daarvan luidt dat de bestuurder ernstig is tekortgeschoten in zijn informatie- of medewerkingsverplichtingen, ondanks het verzoek van de curator.

Een recent voorbeeld uit de praktijk
Een recent voorbeeld hiervan is de volgende zaak. Een bestuurder is lange tijd onbereikbaar voor de curator, belt niet terug en verstrekt geen informatie. De rechter legt daarom een bestuursverbod op voor vijf jaar met een dwangsom, ondanks het beroep van de bestuurder op overmacht en ziekte. De bestuurder gaat vervolgens in beroep bij het hof. Het hof bekrachtigt de uitspraak en benadrukt dat verweren tegen ernstig tekortschieten goed moeten worden onderbouwd. Dat is de bestuurder niet gelukt, ook het verweer tegen de maximumtermijn van 5 jaar slaagde niet. De bestuurder had zich te lang verscholen voor de curator en geen duidelijkheid verstrekt over de administratie, waar dat wel moest en kon. Dat is een ernstig en persoonlijk verzuim, aldus het hof.

Deze zaak staat niet alleen. Daarom is een waarschuwing op zijn plaats: het bestuursverbod is misschien bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Maar de bestuurder die langere tijd regelmatig medewerking aan de curator frustreert, kan op weinig begrip van de rechter rekenen.