Weigeren verzoek tot nevenarbeid

2 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 gelden er strengere regels voor het verbieden van nevenwerkzaamheden.

  • Ontdek hier de voorbeeldbrief

Jullie mogen nevenarbeid alleen weigeren als je daar een objectief gerechtvaardigde reden voor hebt. Gebruik de voorbeeldbrief om een verzoek tot nevenwerkzaamheden van een werknemer af te wijzen.