Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

14 juni 2022

Vanwege de stijgende energieprijzen en om onze bedrijfsvoering te verduurzamen wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen?

Veel organisaties maken werk van klimaatneutraal ondernemen en energiebesparing. Voor een deel van het bedrijfsleven is energie besparen overigens ook verplicht, vanwege de Wet milieubeheer. Die schrijft voor dat organisaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Bovendien moeten zij hierover ook rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is dus sowieso werk aan de winkel als jullie organisatie onder deze verplichting valt.

Subsidiewijzer RVO raadplegen
Als jullie  de bedrijfsvoering willen verduurzamen, kunnen jullie een beroep doen op verschillende regelingen. Maar dan moet je wel weten dat ze bestaan. De subsidiewijzer van de RVO is een goed startpunt. Hier vinden jullie allerlei subsidies en regelingen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Als je hiervoor in aanmerking komt, kan je een aanvraag indienen bij de RVO.

Tal van regelingen: EIA, MIA, ISDE en SVM
Voorbeelden van subsidies en fiscale voordelen zijn:

  • De energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kan je 45,5% (in 2022) van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Dit verlaagt de belastbare winst, waardoor jullie organisatie minder vennootschapsbelasting betaalt (zal bij veel VNPF-leden niet spelen).
  • Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen is er de milieu-investeringsaftrek (MIA). Met deze fiscale regeling profiteren jullie van een investeringsaftrek die in 2022 kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag (van minimaal € 2.500).
  • Met de regeling voor willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (afgekort ‘Vamil’, want de regeling heette vroeger ‘vervroegde afschrijving milieu-investeringen’) mag je 75% van de investeringskosten op een door jullie zelf te bepalen tijdstip afschrijven. Je kunt de Vamil-regeling overigens naast de EIA toepassen. De combinatie EIA en MIA is niet toegestaan.
  • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft subsidie op de aanschaf van onder meer zonneboilers, (hybride) warmtepompen en zelfs kleinschalige windturbines. Let wel: er is geen recht op ISDE-subsidie als je voor de besparingsmaatregel of het apparaat al fiscaal voordeel hebt via de EIA.
  • Tot en met 30 september 2022 kan je nog een aanvraag indienen voor de Subsidie verduurzaming mkb (SVM). Met deze subsidie kunt u onder meer een energieadvies op maat laten opstellen voor jullie pand.