Werk en warm weer

2 augustus 2022

In de zomer kan de temperatuur flink oplopen. Als medewerkers door de hitte te veel belast worden, kan dat tot gezondheidsschade leiden.

Vooral zwaar lichamelijk werk, werk in de directe zon, zwangerschap en slecht geventileerde en gekoelde ruimten kunnen problemen geven. Hoe komen jullie medewerkers warm weer door? Welke maatregelen tegen hitte zijn verplicht of denkbaar?

Volgens het Arbobesluit moet de werkgever maatregelen nemen om gezondheidsklachten vanwege een hoge temperatuur te voorkomen. De temperatuur op de werkplek mag geen schade veroorzaken aan de gezondheid van jullie collega’s. Onderzoeken wijzen uit dat warmte het vermogen om zich te concentreren sterk af doet nemen, waardoor de kans op ongevallen sterk toeneemt. Met name bij beroepen die een sterk repetitief karakter hebben, zoals productiewerk, doet dit zich voor. Daarnaast zijn beroepen die met name in de buitenlucht opereren, risicovol. Denk hierbij aan bouwvakkers, stratenmakers, tuiniers, et cetera.

Een maximumtemperatuur is echter niet vastgelegd. Het is aan werkgever en werknemer om hierover onderling afspraken te maken, eventueel samen met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging. Zo kan bijvoorbeeld een tropenrooster worden afgesproken in overleg met de or. De arbodienst kan adviezen geven, vooral bij individuele problemen met de warmte of het binnenklimaat.

Indien nodig – overleg met jullie bedrijfsarts is mogelijk – én mogelijk is een aangepast rooster wellicht een optie. Het zogenoemde ‘tropenrooster’ – waarbij er vroeg gestart wordt en de werkzaamheden vroeg gestopt worden is een klassieke keuze. Daarnaast – of in plaats daarvan – kunnen jullie zorgen voor een (tijdelijke) vermindering of vermijden van zware lichamelijke inspanning, korter werken of werken op andere tijden of het geven van meer pauzes.

Maatregelen die werkgevers en werknemers in overleg kunnen nemen:

 • warmteproducerende apparaten zo veel mogelijk uitzetten of in een aparte ruimte (bijvoorbeeld computers, ovens)
 • minder verlichting aanzetten waar dit kan
 • zonwering gebruiken; buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering
 • voor goede (of zo goed mogelijke) ventilatie zorgen op jullie werkplek; plaats bijvoorbeeld airconditioners en/of ventilatoren.

Aanpassingen in de organisatie van het werk
In overleg met de collega’s kunnen ook aanpassingen worden gedaan in de organisatie van het werk. Jullie kunnen de collega’s de volgende tips geven (indien mogelijk):

 • verminder of vermijd zware lichamelijke inspanning
 • ga korter werken of stel een tropenrooster in
 • neem vaker pauzes
 • stel zwaar werk uit.

Maatregelen die medewerkers zelf kunnen nemen
Collega’s kunnen ook zelf maatregelen nemen tegen de warmte. Als werkgever kan je ze hier op wijzen. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

 • luchtige kleding dragen, 
 • veel drinken (denk aan extra zout), maar geen alcohol
 • in geval van werkzaamheden buiten: hoofd bedekken en zonnebrandcrème gebruiken
 • in geval van medische problemen, bedrijfsarts om advies vragen.