Werkbijdrage voor muziekauteur

28 januari 2020

Werkbijdragen muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een muziekauteur die actief en geïntegreerd is in de professionele podiumkunsten in Nederland. Dit geldt voor muziekauteurs in alle muziekgenres (inclusief pop, jazz en wereldmuziek) met enige ervaring. Er kan niet worden aangevraagd als de betreffende muziekauteur nog een kunstvakopleiding volgt, zowel op bachelor- als op masterniveau. Tijdens een postdoctoraal traject kan daarentegen wel worden aangevraagd.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • kwaliteit van eerder werk van de aanvrager
  • bijdrage die het plan levert aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager
  • ondernemende houding van de aanvrager
  • betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland

Lees hier het volledige artikel + de richtlijnen