Werken met vrijwilligers onder de 18 jaar

29 maart 2018

Als je als festival of poppodium wilt werken met vrijwilligers onder de 18 jaar, krijg je te maken met een aantal voorwaarden die de wet hieraan stelt. Wanneer en hoe lang mogen vrijwilligers onder de 18 jaar werken? Welk werk mag wel en niet worden gedaan en aan welke voorwaarden moet er verder worden voldaan?

Het antwoord op deze vragen is te vinden in een infodoc dat alle vrijwilligerscoördinatoren van VNPF-leden per mail hebben ontvangen. Ook is het infodoc voor VNPF-leden te vinden als je inlogt op Podio, het besloten platform voor VNPF-leden.

Vragen over vrijwilligersbeleid?
Sinds dit jaar werken Stichting KEES en de VNPF samen. Dit betekent onder andere dat VNPF-leden aan KEES vragen kunnen stellen over vrijwilligersbeleid en -coördinatie. Mail je vragen aan hanneke@keescultuurvrijwilligers.nl!