Bron

Div

Werkgever kan straks zelf subsidie aanvragen voor RVU

28 februari 2023

De Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) wordt verruimd. Vanaf september 2023 kunnen ook individuele werkgevers subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen.

Momenteel kunnen alleen sectorale samenwerkingspartners een aanvraag doen voor de tijdelijke subsidieregeling, waarvoor het kabinet tot en met 2025 bijna € 1 miljard heeft vrijgemaakt. De VNPF heeft een MDIEU project lopen.

Omdat uit een evaluatieonderzoek is gebleken dat het bereik van de subsidieregeling tekortschiet, wordt er op 1 september 2023 een extra aanvraagtijdvak geopend voor individuele werkgevers.

Werkgevers moeten altijd meebetalen

De MDIEU heeft twee ‘bestemmingen’. Ten eerste kunnen werkgevers straks subsidie aanvragen voor activiteiten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ten tweede kan de subsidie werkgevers helpen bij het aanbieden van regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s) aan werknemers met zware beroepen voor wie doorwerken tot het pensioen te zwaar is geworden.
Voor een brede toegankelijkheid van de MDIEU wordt ook het minimaal aan te vragen subsidiebedrag verlaagd, van
€125.000 naar €75.000. Dit moet het ook voor kleinere sectoren en branches gemakkelijker maken om subsidie aan te vragen. Werkgevers die gebruik willen maken van de subsidie, moeten wel zelf altijd een deel van de kosten betalen. Voor de activiteiten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid geldt een eigen bijdrage van 50% van de subsidiabele kosten, voor RVU’s is dat 75%.

Werkgever moet knelpunten analyseren

Ook moeten werkgevers bij de subsidieaanvraag een activiteitenplan en een (bedrijfs)analyse voegen over de knelpunten binnen de organisatie rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk en wat er nodig is om werknemers zo veel mogelijk gezond werkend hun pensioen te laten bereiken. Hiervoor is ook subsidiegeld te ontvangen. Dit plan moet de werkgever samen met de werknemers(vertegenwoordiging) opstellen.
Werkgevers kunnen de subsidieaanvraag indienen via uitvoeringvanbeleidszw.nl. Het aanvraagtijdvak is geopend van
1 september 2023 9.00 uur tot en met 30 november 2023 17.00 uur. Het subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak bedraagt in totaal € 82,5 miljoen. Daarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Subsidieregeling kan nog wijzigen

Het wijzigingsvoorstel staat op dit moment ter internetconsultatie aangeboden. Dat betekent dat er richting september nog wel iets kan veranderen aan de regeling. Belangstellenden kunnen tot en met 20 maart reageren op het concept van de subsidieregeling. Ook in 2024 zal er een aanvraagtijdvak voor individuele werkgevers worden geopend. Wanneer precies en hoe hoog het subsidieplafond dan is, wordt later bekendgemaakt.