Werkgever moet OR of PVT informeren over aanvraag NOW

3 april 2020

Vraagt een werkgever subsidie aan op basis van de uitwerking van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), dan is hij verplicht de ondernemingsraad (OR of PVT) daarover te informeren. Deze verplichting is opgenomen in de uitwerking van de subsidieregeling, die gisteren werd gepubliceerd.

NOW verplicht werkgever om OR, PVT of werknemers te informeren
In artikel 13 NOW (pdf) staan de verplichtingen beschreven die een werkgever heeft als hij gebruik wil maken van de subsidie. Lid d verplicht de werkgever om de OR of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) te informeren over de subsidieverlening. Heeft een organisatie geen OR of PVT, dan moet de werkgever de werknemers rechtstreeks informeren. Hoewel het adviesrecht niet van toepassing is op de aanvraag van de NOW, staat de OR niet buitenspel. Naast het recht op informatie, heeft de OR de mogelijkheid om de bestuurder op basis van het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)) ongevraagd te adviseren.

Informatie aan OR over NOW moet duidelijk zijn
Ontvangt de OR informatie over de NOW-aanvraag van de werkgever, dan is het zaak om goed te bekijken of de geboden informatie duidelijk is. Kan de werkgever ook voldoen aan de verplichtingen en hoe? Denk aan de voorwaarden om gedurende de subsidieperiode het reguliere loon van de werknemers door te betalen en werknemers niet te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Niet voldoen aan de verplichtingen, kan leiden tot een gedeeltelijke of volledige terugvordering van de verstrekte subsidie.  

OR en directeur/ directeur-bestuurder kunnen onzekerheid bij achterban wegnemen
De OR kan de directeur/ directeur-bestuurder ondersteunen in de communicatie over de NOW aan de werknemers. Daarbij is het vooral van belang dat het voor werknemers duidelijk is wat de directe gevolgen voor hen zijn. Benadruk dus dat zij hun volledige loon gewoon ontvangen en dat de organisatie aan de loondoorbetalingsplicht kan voldoen, omdat de overheid de subsidie verstrekt. Zo kan de bestuurder bij de werknemers de onzekerheid wegnemen over hun eigen inkomsten, maar ook over de vraag of de organisatie zich de loondoorbetaling wel kan veroorloven.