Werkgevers moeten straks ontslagprocedure verduidelijken

14 juni 2022

Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers werknemers bij indiensttreding informatie verstrekken over de ontslagprocedure. 

Hierbij volstaan werkgevers met een verwijzing naar artikelen uit de wet of cao.  In de cao-NPF staat niets over ontslag.

Minister Van Gennip heeft in een memorie van antwoord vragen beantwoord over het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.  De Nederlandse wetgeving moet op 1 augustus 2022 aan een Europese richtlijn voldoen, die onder meer bepaalt dat een werkgever een werknemer bij indiensttreding meer informatie over de arbeidsvoorwaarden moet verstrekken. Eén van de aanvullingen is dat de werkgever de procedure voor het beëindigen van het dienstverband moet verhelderen. De Tweede Kamer vroeg de minister hoe uitvoerig dit moet gebeuren.

Verwijzing naar wet of cao voldoende
Ten aanzien van de procedure voor het beëindigen van het contract zijn werkgevers op dit moment alleen verplicht om werknemers schriftelijk of elektronisch informatie te verstrekken over de duur van de opzegtermijn voor de werknemer en werkgever of de manier waarop deze wordt berekend. Per 1 augustus 2022 moeten werkgevers nieuwe werknemers informatie verstrekken over de volledige ontslagprocedure.

Omdat het Nederlandse ontslagrecht nogal uitvoerig is, verduidelijkt de minister dat een werkgever in de arbeidsovereenkomst ook kan verwijzen naar de artikelen uit de wet of cao die van toepassing zijn. Zo hoeven werkgevers zaken zoals ontslaggronden en opzegverboden niet volledig te benoemen in de arbeidsovereenkomst, maar volstaat een verwijzing naar wet of cao. Volgens de minister is verwijzen naar een website, zoals rijksoverheid.nl, echter niet voldoende.

Meer informatie moet tot meer bescherming leiden
Het wetsvoorstel wijzigt artikel 655 van Burgerlijk Wetboek 7, waarin staat welke informatie over de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden een werkgever schriftelijk (of elektronisch) aan de werknemer moet verstrekken. Werknemers krijgen zo meer duidelijkheid over hun arbeidsvoorwaarden en hun rechten, wat moet leiden tot een betere arbeidsrechtelijke bescherming. Werkgevers moeten straks een deel van de gegevens over het dienstverband uiterlijk binnen een week na aanvang van de werkzaamheden verstrekken.