Werkgevers praten niet graag over leefstijl werknemers

17 maart 2022

De roep om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en inzetbaarheid wordt steeds luider. Toch is een gezonde leefstijl niet iets waar op het werk over gepraat wordt.

Ondertussen denken werkgevers dat een derde van hun werknemers een ongezonde leefstijl heeft.

Uit een onderzoek van arbodienstverlener Arbo Unie onder meer dan duizend werknemers en 400 werkgevers blijkt dat praten over gezond leven op het werk nog niet zo normaal is. Meer dan de helft van de werkgevers (53%) gaat zelden het gesprek aan over een gezonde leefstijl, terwijl ze wel denken dat een derde van hun werknemers er ongezonde gewoontes op nahoudt. De resultaten uit het onderzoek 'Gezonde leefstijl' laten zien dat er wel kansen liggen, maar dat werkgevers en werknemers koudwatervrees hebben. Van de werknemers zegt 78% dat het onderwerp ‘gezonde leefstijl’ niet wordt besproken. Maar een groot deel (40%) staat niet afwijzend tegenover hulp van de werkgever bij het bereiken van een gezonde leefstijl.

Eigen gezondheid lastig onderwerp
Zowel werkgevers als werknemers zijn terughoudend met het bespreken van een gezonde leefstijl. Werkgevers zijn bang de privacyregels te schenden en weten ook niet goed op welke momenten en in welke vorm ze dit moeten aankaarten. Ook werknemers vinden de eigen gezondheid een lastig onderwerp om te bespreken. Bovendien denkt ruim een kwart van de werknemers dat ze al een gezonde leefstijl hebben, terwijl dat niet per se zo is. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers het wel zouden willen bespreken. Zij zien het wanneer werknemers ongezond leven en ook dat dit invloed heeft op de duurzame inzetbaarheid. 

Preventief medisch onderzoek aanbieden

Toch voeren werkgevers wel gesprekken over onderwerpen die deels in de persoonlijke levensfeer liggen. Het bereiken en behouden van een gezonde werk-privébalans bijvoorbeeld, is belangrijk in het kader van de preventie van werkstress. Ook zijn er steeds meer organisaties die regels hebben opgesteld voor het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (tool op te vragen bij VNPF bureau) en deze hebben vastgelegd in een ADM-beleid. Dat gaat ook niet alleen over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, maar ook over gezond gedrag buiten het werk. Werkgevers kunnen door het aanbieden van een preventief medisch onderzoek (PMO) het onderwerp gezonde leefstijl op de agenda zetten. De bedrijfsarts en de medezeggenschap erbij betrekken, kan helpen het draagvlak hiervoor te vergroten.