Bron

AWVN

Werkgeversorganisaties: ‘Zet in op bewustwording en cultuur bij bieden van gelijke kansen op de werkvloer’

22 februari 2024

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN zijn kritisch op het ‘Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’.

In het voorstel ligt teveel de focus op het uitschrijven van procedures en toezicht achteraf, waardoor de wet te bureaucratisch wordt. Volgens de werkgeversorganisaties vraagt het tegengaan van discriminatie om een andere aanpak. Zij zien liever dat er wordt geïnvesteerd in praktische hulpmiddelen die werkgevers kunnen helpen om gelijke kansen voor iedereen te creëren op de werkvloer.

Om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan is een cultuur nodig die gericht is op inclusie en diversiteit. De eerste stap naar zo’n sociaal veilige werkomgeving is bewustwording. Veel werkgevers willen wel met inclusiviteit en diversiteit aan de slag, maar weten vaak niet hoe. Of ze hebben een blinde vlek in het herkennen van discriminatie op de werkvloer.

Hulpinstrumenten en tools voor diverse werving en selectie

Om werkgevers op dit gebied ‘bewust bekwaam’ te maken, zijn er praktische hulpinstrumenten- en tools nodig. Denk bijvoorbeeld aan trainingen over objectief werven en selecteren. Zo start AWVN jaarlijks een aantal Communities of Practice (CoP’s) waarin 6 tot 10 werkgevers een jaar lang samen oefenen met een bewezen methode die inclusieve werving en objectieve selectie bevordert.

Een mooi voorbeeld van hoe het moet is te zien bij de politie Amsterdam. In het selectie- en wervingsproces is daar meer ingezet op begeleiding en ondersteuning van kandidaten. Met resultaat: de diverse instroom steeg van 6% naar 30%. Andere mooie initiatieven zijn: de website diversiteitopdewerkvloer.nl, Diversiteit in Bedrijf, de NVP-sollicitatiecode en de Handreiking Gelijke beloning.

NVP-sollicitatiecode

De werkgeversorganisaties vinden dat bewustwording en cultuurverandering het beste kan worden bereikt door verder in te zetten op dergelijke handreikingen en praktische hulpmiddelen. Zo kunnen werkgevers nog actiever gewezen worden op deze handreikingen en zou de NVP-sollicitatiecode kunnen worden aangepast, om hiermee te bevorderen dat werkgevers een werkwijze hanteren die kansenongelijkheid tegengaat.