Werknemers stimuleren bij instellen ondernemingsraad

21 maart 2024

Medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad is goed voor elk bedrijf.

Zo kan de or informatie bieden die belangrijk is voor de bedrijfsvoering, inzicht geven in wat er speelt op de werkvloer, nuttige ideeën aandragen en de betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf vergroten.

Het meest recente periodieke nalevingsonderzoek naar de Wet op de Ondernemingsraden laat zien dat een derde van de or-plichtige bedrijven nog geen or heeft. Als er onder werknemers weinig animo voor is, kan de werkgever dat wel proberen te stimuleren. Bijvoorbeeld door periodiek de voordelen voor medewerkers zelf kenbaar maken, voorlichtingsavonden te organiseren over het belang en hoe het werkt, extra activiteiten in te plannen om het or-werk aantrekkelijker te maken en het or-werk goed te faciliteren.

Meer lezen? Klik hier.