Werkprogramma Raad voor Cultuur 2019-2020

26 september 2019

Minister Slob en minister van Engelshoven (OCW) hebben het werkprogramma van de Raad voor Cultuur voor 2019-2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat welke adviezen de raad komend jaar verwacht uit te brengen. In de eerste helft van 2020 brengt de raad adviezen uit in het kader van de Culturele Basisinfrastructuur 2021 – 2024 (BIS). Culturele instellingen kunnen tussen 1 december en 1 februari aanstaande een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. 

Lees hier verder