Werkprogramma Raad voor Cultuur

17 september 2021

Op Prinsjesdag wordt ook atijd officieel het werkprogramma 2021-2022 van de Raad voor Cultuur gepubliceerd.

Lees het alvast hier.

De adviesagenda spitst zich toe op de volgende invalshoeken:

  • Gevolgen coronamaatregelen
    Er is en wordt veel gevraagd van de culturele en creatieve sector. De raad heeft zich hier voor de zomer over uitgesproken in het advies Sterker uit Corona. In oktober adviseert de raad nader over wat dit betekent voor de monitoring van de instellingen die deel uitmaken van de Culturele basisinfrastructuur. Ook buigt de raad zich komend voorjaar in een advies over het potentieel van digitalisering voor de sector.
  • Grensoverschrijdend gedrag
    Een commissie onder voorzitterschap van Winnie Sorgdrager inventariseert wat er op dit terrein speelt in de sector en wat er mogelijk is ter voorkoming en  signalering. Ook het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag komt aan bod.
  • Erfgoed
    Een drietal commissies houdt zich bezig met diverse onderdelen van het erfgoedbeleid. In oktober zal in samenwerking met de Amsterdamse Kunstraad een advies worden uitgebracht over het voorstel voor een Museale voorziening slavernijverleden. Intussen werkt de Commissie Collectie Nederland onder voorzitterschap van Sybrand Buma aan een vervolgadvies over de bescherming van en particuliere betrokkenheid bij de Collectie Nederland. Een andere commissie, ditmaal onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, bereidt een advies voor over het archeologiebestel in het kader van de evaluatie van de Erfgoedwet.