‘Wet arbeidsmarkt in balans leidt tot ontslag flexwerkers en groei aantal zzp’ers’

7 september 2021

Sinds de invoering van de WAB ontslaan werkgevers flexwerkers en stappen ze over op zzp’ers. De wet pakt zeer nadelig uit voor vrouwen, jongeren en lager opgeleiden.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)  heeft niet geleid tot meer werk- en inkomenszekerheid, zo blijkt uit een analyse door ABN AMRO.

De WAB – die vaste arbeidsrelaties aantrekkelijker moet maken dan flexibele contracten – behoeft nog verdere uitwerking, zo blijkt uit econometrisch onderzoek van ABN AMRO. Sinds mei 2019 – de maand waarin de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel – werden in totaal ruim 77.000 arbeidsrelaties opgezegd als gevolg van de WAB: 5 procent van de 1,5 miljoen tijdelijke contracten.

De wet pakt vooral zeer nadelig uit voor vrouwen, jongeren en lager opgeleiden. De WAB heeft niet geleid tot meer werk- en inkomenszekerheid, zo blijkt uit een analyse door ABN AMRO. Wel heeft de wet geleid tot meer zzp-contracten. 

Het gevreesde ‘waterbedeffect’ lijkt dus te zijn opgetreden. De angst was dat strengere regels tot meer zzp zouden leiden, omdat de WAB gelijktijdig is ingevoerd met nieuwe regels rond het inhuren van zzp’ers. Waar Minister Koolmees de WAB wel wist in te voeren, is de vervanging van de Wet DBA uitgebleven.

Verloren flexbanen

In welke mate de wet invloed heeft gehad op het aantal tijdelijke arbeidsrelaties, is moeilijk vast te stellen. Dat komt omdat er sprake is geweest van verstorende invloeden, zoals conjuncturele schommelingen, de coronacrisis, de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en andere factoren. Om het effect van de WAB inzichtelijk te maken, zijn deze factoren uit het onderzoek gefilterd.

De onderzoekers bereikten dit door een ‘schaduwarbeidsmarkt’ te simuleren die in alle relevante opzichten lijkt op de Nederlandse arbeidsmarkt, met als enige verschil dat de WAB daar niet geïntroduceerd wordt. Het verschil in de ontwikkeling van het aantal flexcontracten in de werkelijkheid en het schaduwland, geeft het effect van de WAB aan. Hieruit blijkt zoals gezegd dat de WAB heeft geleid tot 5 procent meer beëindigingen van flexcontracten dan wanneer er geen WAB geweest zou zijn. Dat komt neer op 77.000 verloren flexbanen.

Lees hier verder