Wet arbeidsmarkt in balans naar de Tweede Kamer

8 november 2018

Minister Koolmees heeft de Wet arbeidsmarkt in balans aan de Kamer gestuurd; vergezeld van een advies van de Raad van State. Het kabinet beoogt ermee vast werk minder vast en flexibel werk minder flexibel te maken. De wet moet nog worden goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Vooral de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar kunnen roet in het eten gooien. Mogelijk raakt het kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt.

Toen het wetsvoorstel in april dit jaar ter internetconsultatie werd voorgelegd, was er vanuit zowel de vakbonden als werkgeversorganisaties veel kritiek. De VNPF diende samen met andere verenigingen uit de kunst- en cultuursector en in afstemming met onder andere MKB-Nederland, LTO-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland een reactie in.

Raad van State kritisch op wetsvoorstel
Ook de Raad van State is kritisch in het advies dat zij over de wet heeft gegeven. Het vraagt zich af of de voorgestelde wijzigingen wel de beste oplossingen zijn voor de gesignaleerde problemen. Echter, het lijkt erop dat het kabinet weinig tot niets heeft gewijzigd aan het voorstel.

Wat staat er eigenlijk in die wet?
Lees het onder andere hier.