Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): dit moet je sowieso regelen

17 december 2019

Na de jaarwisseling betaal je als werkgever voor tijdelijk personeel 5% meer premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-premie) dan voor vast personeel. Zorg er dus voor dat in januari de juiste werkgeverslasten over je lonen wordt berekend. Zo voorkom je foutieve beloningen en mogelijk onnodig hoge kosten in de eerste maanden van 2020.

Voor je vaste medewerkers mag je volgens de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) alleen de lage WW-Awf premie rekenen als je onderstaande 3 administratieve zaken op orde hebt.

1. Zorg voor een ondertekend arbeidscontract of addendum bij vast dienstverband

Heb je destijds het tijdelijke contract van je medewerker verlengd door een brief te sturen? Zorg er dan vóór de eerste salarisverwerking voor dat je een ondertekende bijlage – een addendum – van het contract of een getekend arbeidscontract voor onbepaalde tijd in je bezit hebt. Zonder schriftelijk ondertekend contract of addendum mag je voor je medewerkers geen lage WW-premie rekenen. 

2. Pas de Awf-premies aan in je salarisadministratie

Laat je salarisadministrateur weten of geef in je salarissoftware aan voor welke medewerkers de lage of de hoge Awf-premie berekend moet worden. In je loonadministratie moet je eveneens het getekende arbeidscontract of addendum bewaren.

3. Benoem het type contract ook op het loonstrookje

De salarisstrook moet vanaf 2020 ook duidelijkheid geven over het type contract, zodat de Belastingdienst gemakkelijk kan zien of de juiste premies zijn afgedragen. Zo moet er aangegeven worden of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, een contract voor onbepaalde tijd en of er sprake is van een oproepcontract. Is het antwoord op die vraag respectievelijk ja, ja en nee, dan mag de lage premie berekend worden.

Bekijk hier het artikel op de site van de MKB