Bron

denormaalstezaak.nl

Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen – Wat nu?

11 april 2024

De Eerste Kamer is op 26 maart niet akkoord gegaan met het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen werving en selectie. Dit betekent niet dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet meer aangepakt hoeft te worden.

Om – veelal onbewuste – discriminatie tegen te gaan, is een cultuurverandering nodig. Het is algemeen erkend dat werkgevers tijdens het wervings- en selectieproces vaak niet genoeg gelijke kansen creëren. Hoewel dit gedrag vaak onbewust gebeurt, maakt dat het niet minder onwenselijk. Het verbeteren hiervan is cruciaal, aangezien het bieden van gelijke kansen een fundamentele waarde is in onze maatschappij. Bovendien is het in het belang van werkgevers zelf, omdat het helpt om geen talent over het hoofd te zien.

De Normaalste Zaak en AWVN bieden mini-workshops Gelijke kansen bij werving en selectie aan die inzicht geven in het verminderen van vooringenomenheid in je wervings- en selectieproces en het bevorderen van gelijke kansen. Neem deel en ontdek hoe jouw organisatie kan bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.

Online bijeenkomst Gelijke kansen

Op 17 april, van 09.30 – 10.30 is de tweede bijeenkomst van reeks van vijf themabijeenkomsten over gelijke kansen bij werving en selectie.

Praktische informatie

Wanneer: Woensdag 17 april 09.30 – 10.30
Waar: online
Deelnemenaanmelden via deze link (Iedereen die al aangemeld was voor de oorspronkelijke sessie krijgt een nieuwe uitnodiging)

Programma

Tijdens deze bijeenkomst laten ze zien hoe makkelijk toepasbare tools, gelijke kansen bevorderen tijdens het werving- en selectieproces.

  • Inclusieve werving en objectieve selectie, wat komt erbij kijken
  • Waar moet een inclusieve vacatureteksten aan voldoen
  • Hoe werkt een objectieve eerste selectie
  • Hoe houd je gestructureerde interviews
  • Hoe brengen we met elkaar gelijke kansen in de werving en selectie verder

Wat was het wetsvoorstel ook al weer?

Het voorstel hield in dat werkgevers een methode moesten ontwerpen om discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces uit te sluiten. Dit zou inhouden dat ze duidelijk moeten specificeren welke eisen relevant en meetbaar zijn voor een functie, en hoe het selectieproces precies ingericht is. Werkgevers zouden er ook voor moeten zorgen dat voor alle sollicitanten dezelfde relevante informatie wordt verzameld, dat gelijke kwalificaties op dezelfde manier gewaardeerd worden, en dat objectiviteit door het gehele selectieproces heen gewaarborgd blijft.

Tijdens de bespreking in de Eerste Kamer liet de minister weten de invoering van de handhaving uit te stellen tot 1 juli 2027. Bovendien zouden de regels enkel gelden voor werkgevers met meer dan 50 werknemers. Deze aanpassingen kwamen echter voor de meerderheid in de Eerste Kamer niet tegemoet aan de zorgen over de effectiviteit en haalbaarheid van het wetsvoorstel.

Meer lezen? kijk op denormaalstezaak.nl