Bron

banken.nl

Wet verlenging transitieperiode toekomst pensioenen in consultatie

29 september 2023

Het wetsvoorstel Verlenging transitieperiode toekomst pensioenen is in consultatie gegaan.

Dat betekent dat iedereen – bedrijven en burgers – hun mening kan geven over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de uiterste transitiedatum niet meer in de Wet toekomst pensioenen staat maar bij de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt geregeld. Dit moet ertoe leiden dat de datum sneller kan worden veranderd, waarmee sneller kan worden ingespeeld op eventuele actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het extra uitloopjaar onvoldoende blijkt.

De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen namelijk gevraagd om de uiterste transitiedatum op te schuiven naar 1 januari 2028 (was 1 januari 2027). Kamerleden vrezen dat pensioenbedrijven te weinig tijd hebben voor een zorgvuldige transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, wat zou kunnen leiden tot piek- of overbelastingen bij deze bedrijven.

De verlenging van de pensioentransitie met één jaar moet ervoor zorgen dat pensioenbedrijven de transitie zorgvuldiger en beheerster kunnen uitvoeren. Daarnaast zou men de ruimte krijgen om de bijbehorende werkzaamheden beter te spreiden, waardoor de druk afneemt en een zorgvuldige transitie voor iedereen mogelijk is.

Lees hier verder