Wethouders Cultuur 4 grote steden: ‘kunnen kunst niet alleen redden, het Rijk moet bijspringen’

27 mei 2020

Het Rijk moet bijspringen, want gemeenten hebben niet genoeg geld voor de cultuursector, schrijven de wethouders voor cultuur uit de vier grootste steden. 

Door de sluiting van podia, musea en theaters branden de reserves van de sector momenteel op. Analyses van de gevolgen voor de culturele sector in de vier grote steden laten een verlies zien van circa 114 miljoen euro tot 1 juli 2020. Hoewel de onlangs aangekondigde versoepeling van kabinetsmaatregelen weer wat perspectief biedt, heeft de anderhalvemeter-samenleving enorme financiële gevolgen voor de sector.

Ondanks de creativiteit van veel instellingen om nu vooral te kijken naar de mogelijkheden binnen de regels, weegt opengaan voor de kleinere instellingen niet op tegen de kosten. Die financiële klappen kunnen zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde instellingen in onze steden, maar ook kunstenaars en creatieve makers, niet opvangen. 

Lees meer hier.