Wethouders G4: meer geld voor cultuursector

19 mei 2020

De wethouders van cultuur van de vier grote steden roepen het Rijk in een open brief in de Volkskrant op meer geld vrij te maken voor de cultuursector. Volgens het viertal is de 300 miljoen euro die nu is uitgetrokken niet voldoende. "Er is meer geld nodig. Helaas kunnen wij als gemeenten in beperkte mate steun bieden.

 (…) Willen we ons culturele fundament in stand houden, dan moet het Rijk dus bijspringen", schrijven Touria Meliani (wethouder Kunst en Cultuur, Amsterdam), Said Kasmi (wethouder Cultuur, Rotterdam), Robert van Asten (wethouder Cultuur, Den Haag) en Anke Klein (wethouder Cultuur, Utrecht) in de brief.

Van belang is dat diverse algemene overleggen tussen de overheden vanaf maandag 18 mei een nieuwe fase zijn ingegaan op basis van de meer concrete financiële corona-gegevens die onder andere door de VNG over de verschillende sectoren bijeen zijn gebracht. Bron daarvan waren ook door de VNPF aangeleverde cijfers.