Bron

Rijksoverheid

Wetsvoorstel BAZ moet verschil werknemer en zzp’er verkleinen, meld wat je ervan vindt

19 juni 2024

Wetsvoorstel BAZ moet verschil werknemer en zzp’er verkleinen, meld wat je ervan vindt

Op internetconsultatie.nl is het conceptvoorstel voor de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (BAZ) gepubliceerd.

Het wetsvoorstel verplicht zzp’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) te hebben. Op dit moment zijn zzp’ers niet verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De overgrote meerderheid doet dit ook niet. Vaak omdat ze de beschikbare verzekeringen te duur vinden, maar soms ook omdat zij zich om uiteenlopende redenen niet kunnen laten verzekeren op de private markt.

Verplichte verzekering creëert gelijk speelveld

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is bedoeld om een gelijker speelveld te creëren tussen werknemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Werknemers kunnen bij arbeidsongeschiktheid rekenen op doorbetaling door hun werkgever, de Ziektewet of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zzp’ers hebben dergelijke vangnetten niet. Door de verplichte AOV worden ook verschillen tussen verzekerde en onverzekerde zzp’ers verminderd. Bovendien voorkomt deze verzekering dat zzp’ers bij arbeidsongeschiktheid een beroep moeten doen op de algemene bijstand.

Mogelijkheid tot particuliere verzekering

Zzp’ers kunnen zich publiek laten verzekeren, maar een particuliere verzekering is ook een optie. Deze particuliere verzekering moet minimaal dezelfde dekking bieden als de publieke verzekering. Het is mogelijk om zowel een publieke als een particuliere verzekering af te sluiten voor aanvullende dekking. De publieke verzekering ziet er als volgt uit:

 • Zzp’ers komen in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze 52 weken arbeidsongeschikt zijn en hierdoor niet meer in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.
 • De uitkering bedraagt 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, met als bovengrens het minimumloon.
 • De verwachte premie bedraagt 6,5% van de winst van de zzp’er, met een maximum van €195 per maand.
 • De uitkering loopt maximaal tot de AOW-leeftijd.

Hogere Kosten voor Werkgevers?

Omdat de kosten voor de meeste zzp’ers door de verplichte AOV zullen stijgen, is het mogelijk dat werkgevers duurder uit zijn als ze zzp’ers inhuren. Belangstellenden kunnen tot en met 23 juli 2024 reageren op de internetconsultatie. Het conceptwetsvoorstel zal op zijn vroegst in 2027 in werking treden. De verplichte AOV maakt deel uit van het pensioenakkoord en de arbeidsmarktmaatregelen van het vorige kabinet.

Kritiek op het conceptwetsvoorstel

Het is echter de vraag of het conceptwetsvoorstel wet wordt, aangezien er veel kritiek is. Deze kritiek richt zich onder meer op de grote achterstanden van het UWV bij sociaal-medische beoordelingen van werknemers. Daarnaast is de overheid er tot nu toe niet in geslaagd om duidelijk vast te stellen wanneer iemand daadwerkelijk een zzp’er is en wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid. Veel zzp’ers zitten bovendien niet te wachten op een verplichte AOV, vooral niet als de premie hoog is en de uitkering laag.

Ben je zelf een zzp’er (of werk je met veel? wijs ze dan hier op)

Ben je een zzp’er? Dan heb je mogelijk gehoord over het wetsvoorstel om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in te voeren. Dit voorstel heeft als doel ervoor te zorgen dat de meeste zzp’ers in de toekomst een basisverzekering hebben tegen (langdurige) ziekte en ongevallen. Dit geldt ook voor zzp’ers in de culturele en creatieve sector.

Het Voorstel in het Kort:

 • Uitkering: Zzp’ers ontvangen 70% van hun inkomen tot maximaal 100% van het minimumloon.
 • Premie: Zzp’ers betalen ongeveer 6,5% van hun inkomen aan premie, met een maximum van €195 per maand. Deze premie is fiscaal aftrekbaar.
 • Uitkeringstermijn: De uitkering start na een jaar ziekte en loopt door zonder eindtijd, in tegenstelling tot een broodfonds (maximaal twee jaar).
 • Basisverzekering: De basis AOV wordt via de overheid (UWV) geregeld. Voor een hogere uitkering bij ziekte kan een particuliere verzekering worden afgesloten.
 • Dekkingsperiode: Zzp’ers zijn verzekerd tot aan de pensioenleeftijd, met gegarandeerde acceptatie ongeacht hun (medische) situatie.

Belangrijkste Wijzigingen ten Opzichte van de Oorspronkelijke Plannen (via Kunstenbond):

 • Standaard wachttijd: Wordt één jaar, waar eerder een keuze was tussen een half jaar, één jaar of twee jaar.
 • Uitkering: Maximaal 100% van het minimumloon, waar eerder 143% van het minimumloon als uitgangspunt werd genomen.
 • Premie: 6,5% van de belastbare winst, met een maximum van €195 per maand, waar eerder 8% werd genoemd.

Peiling

Je kan laten weten hoe je over dit voorstel denkt via deze peiling. Er worden tien vragen over dit onderwerp gesteld. Met deze input wordt gelobbyd bij de overheid en de politiek, en worden mogelijk oplossingen en problemen in kaart gebracht.