Wetsvoorstel toezicht collectief beheer auteursrechten

21 oktober 2019

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil het toezicht op het collectief beheer van auteursrechten verder aanscherpen. Het College van Toezicht op Auteurs- en naburige rechten krijgt daartoe ruimere mogelijkheden om – waar nodig – op te treden tegen collectieve en onafhankelijke beheersorganisaties (Buma-Stemra, Sena). 

Het college moet snel en doortastend kunnen op te treden wanneer een beheersorganisatie haar werk niet goed doet. Bijvoorbeeld als door verkeerd beleid de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen niet worden uitgekeerd. Een en ander blijkt uit een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. 

Lees hier meer