Wetswijzigingen voor personeel per 1 juli 2019

18 juni 2019

Werkgevers moeten voor hun personeel rekening houden met enkele wetswijzigingen en regels per 1 juli 2019. Belangrijkste maatregel is de extra verhoging van het minimumloon voor jonge werknemers.

Minister Koolmees van SZW heeft het druk met allerlei (hoofdpijn)dossiers: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de regels voor zzp’ers, de werkgeversplichten bij ziekte en re-integratie, het functioneren van UWV en uiteraard het veelbesproken pensioenakkoord. Deze leiden echter niet tot wetswijzigingen per 1 juli 2019. Per 2020 krijgen organisaties hier wel mee te maken.

Wettelijk minimumloon stijgt extra voor jonge werknemers

Werkgevers moeten voor hun personeel per 1 juli 2019 rekening houden met het volgende:

 • Werknemers van 21 jaar krijgen recht op het volledige wettelijke minimumloon voor volwassenen. Nu moeten werknemers nog minimaal 22 jaar zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te ontvangen. Ook voor 18-, 19- en 20-jarige werknemers gaat het minimum(jeugd)loon harder omhoog per 1 juli. Werknemers die in dienst zijn in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn uitgezonderd van de extra verhoging.
 • Naast de extra verhoging van het minimumloon voor jonge werknemers is er ook nog de reguliere verhoging van het minimumloon op basis van de gemiddelde loonstijging in de cao’s. Per 1 juli hebben fulltime werknemers recht op minimaal € 1.635,60 per maand.
 • Werknemers kunnen mini-pensioenen (van minder dan € 2 bruto per jaar) niet meer laten afkopen. Alle mini-pensioenen vervallen. De overgangsregeling voor mini-pensioenen uit 2017 en 2018 loopt af.
 • Wettelijke vakantiedagen die in 2018 zijn opgebouwd vervallen per 1 juli.
 • De WAB kan al een rol spelen bij contractverlengingen en de inzet van oproepkrachten.

Grotere wetswijzigingen liggen in het verschiet

In 2020 gaat er meer gebeuren voor werkgevers en hun werknemers:

 • De meeste maatregelen van de WAB treden per 1 januari 2020 in werking.
 • Per 1 januari veranderen de regels voor cao-vervangingen van de transitievergoeding.
 • Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag om langdurige ziekte.
 • Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op aanvullend geboorteverlof.
 • Mogelijk vertraagt per 1 januari 2020 de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd.
 • De verwachting is dat begin 2020 de webmodule klaar is waarmee organisaties een opdrachtgeversverklaring kunnen aanvragen voor de samenwerking met zzp’ers.
 • Er ligt een plan om de regels voor de vrije ruimte en zakelijk fietsen per 2020 te wijzigen.
 • Verzekeraars introduceren per 2020 een MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Lees hier het volledige artikel.