Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

2 november 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. 

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019:

– €1.615,80 per maand;

– €372,90 per week;

– €74,58 per dag.

Lees hier de toelichting en bekijk verschillende tabellen.