Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

30 juni 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020.

Zie de uitgebreide tabellen hier

WNPF-leden hebben via e-mail een excel bestand ontvangen met de doorrekening van het WML in het salarisgebouw van de
cao-NPF.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2020.

  • € 1.680,- per maand;
  • € 387,70 per week;
  • € 77,54 per dag.