Wie heeft er ontheffing en wie niet (stand 6 oktober)?

7 oktober 2020

De beslissingsbevoegdheid voor ontheffing van de nieuwste contactbeperkende maatregelen is bij de 25 Veiligheidsregio’s neergelegd. Resultaat: veel willekeur met regionale verschillen, maar ook binmnen steden.

De VNPF heeft een uitvraag gedaan onder de podiumleden welke podia inmiddels wel/niet een ontheffing hebben gekregen voor de maximale groepsgrootte van 30 personen.

Stand 6 oktober 2020

  • Respons 52 (v.d. 59) podia 
  • ontheffing JA  = 21 v.d. 59 podia (36%)
  • ontheffing NEE  = 27 v.d. 59 podia (46%)
  • ontheffing nog niet bekend want nog in behandeling = 4 v.d. 59 podia (7%)
  • ontheffing nog niet bekend (non-respons) = 7 v.d. 59 podia (12%)

N.B. Een klein deel van de 'NEE' antwoorden zijn podia die geen ontheffing hebben aangevraagd omdat ze sowieso al een maximale publiekscapaciteit van 30 (of net daarboven) hebben met de huidige restricties, waardoor ze het niet relevant of de moeite waard vonden. Voor hoeveel organisaties een ontheffing aanvragen niet relevant is en nu op ‘NEE’ staan, weten we (nog) niet.

Geinteresseerden kunnen bij het VNPF-bureau een lijst opvragen van welke podia inmiddels een ontheffing hebben gekregen.