Wie moet volgens jou de IJzeren Eierbal 2020 winnen?

26 november 2019

Werkt er in jouw organisatie een groot talent, dat niet ouder is dan 27 jaar? Een rookie waarvan je denkt dat hij of zij de livesector in de nabije toekomst mede gaat bepalen? Draag diegene dan uiterlijk 6 december voor aan info@vnpf.nl voor de IJzeren Eierbal 2020!

Wat is de IJzeren Eierbal?
De IJzeren Eierbal is een aanmoedigingsprijs voor iemand die nu al een positieve bijdrage levert aan de live sector en een groot talent is voor de toekomst. De prijs wordt door de VPRO 3voor12 uitgereikt tijdens de avond van de IJzeren Podiumdieren. Jochem Winterwerp van Friendly Fire was in 2017 de allereerste winnaar, in 2018 ontving Timo Spruitenberg van Kultlab de Eierbal en in 2019 Lane Reckman van Sugar Factory.

Wie maakt kans op een IJzeren Eierbal?
Iedereen werkzaam in de livesector kan worden voorgedragen (dus ook personen die niet werkzaam zijn voor VNPF-leden). De winnaar wordt bepaald op basis van de ingestuurde motivatie. Hoe overtuigender en uitgebreider de motivatie, hoe beter!

Criteria en voordracht IJzeren Eierbal
Je kan iemand voordragen door onderstaande vragen te beantwoorden en deze uiterlijk 6 december te mailen naar info@vnpf.nl.

Beantwoord de vragen zo goed mogelijk!
• Hoe oud is de kandidaat? De persoon mag niet ouder zijn dan 27 jaar.
• Hoe lang werkt de kandidaat in de live-popsector en op welke manier legt de ‘junior’ nu al ‘senioriteit’ aan de dag in zijn/haar werkzaamheden?
• Hoe heeft de kandidaat in positieve zin een verandering in gang gezet binnen de eigen organisatie en/of in de live-popsector?
• Op welke manier vervult de kandidaat een voorbeeldfunctie voor anderen?
• Op welke manier speelde de kandidaat een belangrijke rol in het slagen van een project/activiteit?
• Hoe bevordert de kandidaat de collegialiteit, een positieve werksfeer en hoe brengt de kandidaat mensen met elkaar in contact?
• Wat heeft de kandidaat in korte tijd al geleerd?