Wie wint de IJzeren Eierbal 2024?

30 oktober 2023

Wie wint de IJzeren Eierbal 2024?

Tijdens ESNS 2024 wordt de IJzeren Eierbal weer uitgereikt.

Begin 2023 ontving Enoma Amayo deze prijs voor jong aanstormend talent in de sector. Wij zijn benieuwd: Wie moet volgens jou de volgende winnaar zijn? Werkt er bij jouw organisatie een groot talent dat niet ouder is dan 27 jaar die de livesector over een aantal jaren misschien wel mede gaat bepalen? Draag diegene voor! Mail uiterlijk 27 november aan info@vnpf.nl je voordracht voor de IJzeren Eierbal.

Wat is de IJzeren Eierbal ook al weer?

De IJzeren Eierbal is een aanmoedigingsprijs voor iemand die op jonge leeftijd al een positieve bijdrage levert aan de livesector en een groot talent is. De prijs wordt uitgereikt tijdens de avond van de IJzeren Podiumdieren @ ESNS 2024.

Wie kun je voordragen voor de IJzeren Eierbal?

Iedereen die werkzaam is in de livesector en niet ouder is dan 27 jaar kan worden voorgedragen (dus ook personen die niet werkzaam zijn voor VNPF-leden). De winnaar wordt bepaald op basis van de ingestuurde motivatie. Dus hoe overtuigender en uitgebreider je motivatie, hoe beter! 

Het is niet nodig om een persoon meerdere keren voor te dragen: elke voorgedragen persoon wordt meegenomen in de beoordeling door de jury. Bekijk hier de winnaars van voorgaande jaren.

Criteria en voordracht IJzeren Eierbal

Je kan iemand voordragen door onderstaande vragen te beantwoorden en deze uiterlijk 27 november te mailen naar info@vnpf.nl. Beantwoord de vragen zo goed mogelijk!

  • Hoe oud is de kandidaat? De persoon mag niet ouder zijn dan 27 jaar.
  • Hoe lang werkt de kandidaat in de livesector en op welke manier legt de ‘junior’ nu al ‘senioriteit’ aan de dag in zijn/haar werkzaamheden?
  • Hoe heeft de kandidaat in positieve zin een verandering in gang gezet binnen de eigen organisatie en/of in de livesector?
  • Op welke manier vervult de kandidaat een voorbeeldfunctie voor anderen?
  • Op welke manier speelde de kandidaat een belangrijke rol in het slagen van een project/activiteit?
  • Hoe bevordert de kandidaat de collegialiteit, een positieve werksfeer en hoe brengt de kandidaat mensen met elkaar in contact?
  • Wat heeft de kandidaat in korte tijd al geleerd?

Lees hier meer over de IJzeren Podiumdieren

We kijken uit naar jullie voordrachten, mail ze naar info@vnpf.nl.