Wijziging TVL

18 februari 2021

In onderhavige regeling zijn de wijzigingen en de introductie en openstelling van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 opgenomen, zoals aangekondigd in de brief aan de Kamer van 9 december 2020.

Zie hier de publicatie in de Staatscourant

De wijzigingen die in de kamerbrief van 21 januari zijn aangekondigd, zoals een hoger subsidiepercentage voor TVL Q1 2021 en het verlengen van de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel naar het eerste kwartaal van 2021, zullen in een nieuwe (wijzigings)regeling worden uitgewerkt en ook pas op een later moment ingaan. Hetzelfde geldt voor de  evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021, die op een later moment zal worden geïntroduceerd en opengesteld.

Tijdvak 

  • Deze regeling treedt in werking met ingang van 13 februari 2021.
  • Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor 1 juli 2021 zijn verleend.