Wijziging van de TRSEC extra steun gepubliceerd

11 november 2021

Op 18 juni 2021 is de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 in werking getreden.

Zie hier de staatscourrant.

De regeling heeft als doel om de evenementensector, die hard wordt geraakt door de COVID-19-crisis, tegemoet te komen in de kosten die worden gemaakt voor het organiseren van een evenement in de tweede helft van 2021 wanneer dat evenement onverhoopt door de overheid wordt verboden vanwege de coronasituatie. Door op deze manier het investeringsverlies te dekken staat de rijksoverheid als het ware garant voor de gemaakte kosten. Het kabinet beoogt op deze manier de levensvatbaarheid van de sector, inclusief de achterliggende keten van betrokken bedrijven, voor de nabije toekomst te bevorderen.

Na de eerdere versoepelingen van de coronamaatregelen, van 24 juni 2021, is sinds begin juli 2021 het aantal coronabesmettingen zodanig opgelopen dat het kabinet op 9 juli 2021 heeft besloten om ongeplaceerde evenementen van 10 juli tot en met 13 augustus te verbieden.

Organisatoren werden door dit abrupte besluit overvallen en hadden veelal al kosten gemaakt in de voorbereiding van een evenement die niet meer teruggedraaid konden worden. Dit gold zowel voor de evenementen die in de eerste dagen na 9 juli 2021 gepland stonden, waarvoor bijvoorbeeld de podia al opgebouwd waren maar ook voor latere evenementen waarvoor reeds aanbetalingen aan artiesten en andere toeleveranciers waren gedaan. Het kabinet heeft daarom bij Kamerbrief van 14 juli 2021 aangekondigd organisatoren die een evenement moeten annuleren als gevolg van het op 9 juli 2021 aangekondigde verbod, een ruimere tegemoetkoming te willen bieden. Vervolgens heeft het kabinet op 2 augustus 2021 kenbaar gemaakt het evenementenverbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats te verlengen tot 1 september 2021. Kleinschalige evenementen zonder vaste zitplaats die in de buitenlucht (of open tent) worden gehouden zijn vanaf 14 augustus 2021 onder strikte voorwaarden wel toegestaan (onder andere maximaal 750 bezoekers die een coronatoegangsbewijs hebben). Op 13 augustus 2021 heeft het kabinet kenbaar gemaakt het hiervoor beschreven evenementenverbod te verlengen tot 20 september 2021 waarna dit verbod op 14 september 2021 is verlengd tot 25 september 2021. Op 29 september 2021 is besloten om de voorwaarde te laten vervallen dat een organisator van een evenement dat na 30 september plaatsvindt de subsidie ten minste drie maanden voor de geplande datum van het evenement moet hebben aangevraagd.

Tegen deze achtergrond heeft het kabinet besloten de garantieregeling aan te passen.

Lees hier verder.