Wijziging van de Wet Toezicht Collectieve Beheersorganisaties

10 november 2020

Op 9 november heeft in een wetgevingsoverleg de behandeling plaatsgevonden van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige
rechten.

Het wetsvoorstel verbetert de mogelijkheden om efficiënt en effectief toezicht te houden. 
Dit betreft onder andere het bekorten van een omslachtig sanctietraject inclusief het direct kunnen opleggen van een boete, de introductie van een toezeggingsbesluit, het instrumentarium voor verscherpt toezicht en de toetsing van bestuurders van de grotere CBO’s en OBO’s (jaaromzet > € 50 miljoen) op betrouwbaarheid en geschiktheid. Tevens bevat het wetsvoorstel een wijziging van de bekostiging van het CvTA. De sector van het collectief beheer zal voor 50% bijdragen in de kosten van het extern toezicht. Volgende week wordt de wet in
stemming gebracht.