Wijzigingen Podiumregeling en opening aanvraagloket

20 juni 2024

Op 24 juni opent het Fonds Podiumkunsten het aanvraagloket van de Podiumregeling opnieuw.

Inhoudelijk blijft de regeling hetzelfde als in de vorige aanvraagronde voor de jaren 2023 en 2024, maar er zijn twee belangrijke wijzigingen. Deze wijzigingen worden in dit bericht toegelicht. Je kunt vanaf 24 juni tot 2 oktober om 23:59 uur aanvragen indienen voor de Podiumregeling. Besluiten worden uiterlijk 26 weken (dat is dachten wij: 2 april 2025) na de deadline bekendgemaakt.

Ga direct naar en ontdek

Niet twee, maar vier jaar

Bij de vorige aanvraagronde kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe voor een periode van twee jaar. In de komende aanvraagronden verlengen ze deze periode naar vier jaar: van 1 juli 2025 tot en met 30 juni 2029. Hiermee geven ze (pop)podia de gelegenheid om meer in continuïteit te programmeren en om meerjarige afspraken te maken met artiesten, ensembles, gezelschappen, popartiesten en bands. De regeling sluit zo ook beter aan bij producenten en festivals die in de meerjarige subsidieregeling van het Fonds voor vier jaar subsidie krijgen toegekend. Aldus de uitleg van het Fonds Podiumkunsten.

Fair pay-middelen naar podia

De bijdrage die het Fonds Podiumkunsten verleent is bedoeld voor het verwezenlijken van ambities in de programmering. In dat kader vindt het Fonds Podiumkunsten het belangrijk dat (pop)podia hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor fair pay door passende betaling aan uitvoerenden. Daarom verdelen zij een deel van de fair pay-middelen van het ministerie van OCW via de in de Podiumregeling gehonoreerde (pop)podia. Gedurende de subsidieperiode vragen zij betreffende podia te reflecteren op de inzet van die middelen en op de effecten daarvan op fair pay.

Verhoging productiebijdrage

In de nieuwe beleidsperiode 2025-2028 wil het Fonds odiumkunsten naast programmeringssubsidie opnieuw structureel activiteiten van (pop)podia ondersteunen op het gebied van (co)productie en talentontwikkeling. Om hier nog beter invulling aan te geven verhoogt het Fonds Podiumkunsten de bijdrage per podium van 25.000 euro per jaar in 2023-2024 naar 29.400 euro per jaar in de nieuwe subsidieperiode.

Aanvraag indienen?

Je kunt vanaf maandag 24 juni as. tot 2 oktober om 23:59 uur aanvragen indienen voor de Podiumregeling. Besluiten worden uiterlijk 26 weken na de deadline bekendgemaakt.

Vragen beter opsparen tot maandag 24 juni (of later)

Het Fonds Podiumkunsten zal de regeling zelf pas as. maandag op hun website publiceren, dus waarschijnlijk is het het beste als je dat even afwacht, voordat je het Fonds Podiumkunsten benadert met vragen.

Met vragen kun je dan terecht op podiumregeling@fondspodiumkunsten.nl of 070-7072700

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De Podiumregeling is bedoeld voor rechtspersonen die artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering van een of meer podia.

We spreken van een podium wanneer je als organisatie hoofdgebruiker bent van een gebouw met een of meer theater- of concertzalen, en daarin op regelmatige basis professionele podiumkunstenaars en publiek samenbrengt bij voorstellingen of concerten.

Lees bovenaan (downloads) de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over de regeling.

Voorwaarden

Je kunt als rechtspersoon maximaal 1 aanvraag indienen voor de Podiumregeling, tenzij je als rechtspersoon verantwoordelijk bent voor de programmering van podia in verschillende gemeenten.
Om voor de periode juli 2025 tot en met juni 2029 een aanvraag in te dienen moet je:

  • In de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 gemiddeld minimaal 30 professionele voorstellingen en/of concerten hebben geprogrammeerd, waarvoor er gedurende die tijd een gemiddeld minimumbedrag van 40.000 euro aan programmeringskosten (uitkoopsommen, honoraria en gages) is besteed per seizoen;
  • De Code Diversiteit & Inclusie, de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code onderschrijven.

Subsidiebedragen

Een podium vraagt in ieder geval een programmeringsbijdrage aan. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de programmeringskosten en het aantal professionele voorstellingen of concerten dat jaarlijks gepresenteerd wordt. We hanteren daarbij de gemiddelden van de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024.
Daarnaast is er voor een select aantal podia een productiebijdrage van 29.400 euro per jaar beschikbaar. Dat bedrag kan worden ingezet om de rol van het podium als (co)producent of talentontwikkelaar verder te versterken.
Je kunt een productiebijdrage aanvragen als er bij jouw podium:

  • Niet structureel geproduceerd wordt door een instelling die meerjarige ondersteuning ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of het Fonds Podiumkunsten;
  • Geen sprake is van een BIS-ontwikkelfunctie.

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats in zes afzonderlijke landsdelen: Noord, Oost, West, Midden, Zuid en het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Alle aanvragen worden per landsdeel beoordeeld door een commissie, die voor een deel bestaat uit adviseurs met kennis over de culturele infrastructuur in de regio.

Aanvragen voor de programmeringsbijdrage worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

  • Artistieke positie
  • Publieksfunctie
  • Inbedding

Voor de toekenning van productiebijdragen draagt elke landsdeelcommissie een beperkt aantal podia voor.

Budget en subsidiehoogte

Voor de periode juli 2025 tot en met juni 2029 is een totaalbudget beschikbaar van 22,9 miljoen euro; 16,9 miljoen euro daarvan is bestemd voor de programmeringsbijdrage en 6 miljoen euro is beschikbaar voor de productiebijdrage.

Meer informatie over de subsidiehoogte is beschikbaar in de toelichting op de regeling. De verdeling van de programmeringsbijdrage over de landsdelen is als bijlage onderaan deze pagina bijgevoegd.

Aanvraag indienen

Wil je voor de periode juli 2025 tot en met juni 2029 een aanvraag indienen voor de Podiumregeling? Vraag de subsidie dan uiterlijk 2 oktober 2024, 23.59 uur aan via Mijn Fonds. Heb je nog geen account, dan kun je dat  hier aanvragen.

Het Fonds maakt de besluiten uiterlijk 26 weken na de deadline kenbaar aan de aanvragers.

Raadpleeg vóór het invullen van het aanvraagformulier eerst de regeling en toelichting bovenaan (downloads) deze pagina. Bij het opstellen van het inhoudelijk plan volg je de bijbehorende richtlijnen.

Contact

Heb je vragen? Mail ons via podiumregeling@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).