Wordt subsidie aan jouw organisatie gezien als overheidssteun bij een TOGS-aanvraag?

2 april 2020

Via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 aan te vragen. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden. Eén daarvan is dat je over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebt ontvangen. Vervolgens wordt verwezen naar de Europese de-minimisverordening.

Op meerdere plekken en via meerdere gremia hebben we de vraag uitgezet of, voor het aanvragen van de TOGS, een subsidie wordt gezien als overheidssteun. Als we hier uitsluitsel over hebben, krijg je dat te weten.