Zaterdag 12-2 geen handhaving bij ‘De Nacht Staat Op’

9 februari 2022

Nachtcultuur en -horeca die die dit weekend de deuren openen, lijken geen rekening te hoeven houden met boetes.

De politievakbonden roepen vooralsnog hun achterban op de voor zaterdag 12-2 geplande protestactie van de nachthoreca ‘zonder handhaving of sancties door te laten gaan’.

Agenten handhaven het complete komende weekend niet omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao, melden de vier politiebonden. Ze zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg afgelopen vrijdag met een afvaardiging van de regering. Daarin zouden geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen.

Door niet actief op te treden tijdens de veelbesproken ‘heropening van de nacht’ geven de politiebonden een duidelijk signaal af aan het kabinet, dat juist rekende op handhaving door de politie. “Wij zullen gemeentelijke boa’s oproepen zich solidair te verklaren met de actievoerende politiemedewerkers,” zegt projectleider Maarten Brink van het Landelijk Actiecentrum (LAC) in Het Parool. Op die manier hoeven Nederlandse bezoekers en uitbaters van horecagelegenheden niet te vrezen voor een boete of een sluiting.

Geen 'vergunning' voor moeilijkheden
De actie is geen vrijbrief voor het veroorzaken van trammelant, benadrukken de bonden. Elke agent heeft nog altijd de bevoegdheid te bekeuren wanneer die daar aanleiding toe ziet. ‘Wat de bonden betreft houden politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezig met primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers. Bij calamiteiten die plaatsvinden in horecagelegenheden worden ze dus wel geacht op te treden’, valt te lezen in een gezamenlijke verklaring van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB.

In aanloop naar de cao-onderhandelingen begonnen de bonden al in december met grote acties om te protesteren tegen de hoge werkdruk en onderbezetting. ‘Het doel van deze acties was de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn’, melden de bonden. ‘De boodschap van deze acties kwam helaas niet duidelijk genoeg over. Blijkbaar rekent Den Haag erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.’

Veel programma's uitverkocht
Naar verwachting zullen tienduizenden Nederlanders komend weekend weer flink de bloemetjes buitenzetten. Alle kaartjes voor Amsterdamse clubs die meedoen aan ‘De Nacht Staat Op’ zijn inmiddels uitverkocht. Er waren 15.000 tickets beschikbaar. Ook poppodia in andere steden in het land sluiten zich aan. Zo hebben 013 in Tilburg, Patronaat in Haarlem, Fluor in Amersfoort, De Helling in Utrecht en Annabel in Rotterdam aangegeven dat ze zaterdag opengaan. Ook in die steden gingen duizenden tickets razendsnel over de toonbank.

Brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) stelden eerder het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. Volgens de nu geldende regels moet de horeca om 22.00 uur de deuren sluiten en is een zitplaats voor bezoekers verplicht.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zei dat minister Micky Adriaansens bij het overleg met de nachthoreca vooral goed heeft geluisterd naar de ondernemers en gehoord heeft waar ze tegenaan lopen. “Ze hebben ideeën aangedragen hoe zij een verantwoordelijke opening voor zich zien. Het is vooral gegaan over zaken als ventilatie, capaciteit, deurbeleid.”